Ostrava má smysl a věřím, že i dobrou budoucnost.

 

 

 

 

Zachovat 22 pater věžového domu přijde levněji

Zachovat 22 pater věžového domu přijde levněji

„Věžák“ na ulici Ostrčilova 4, jako dominantu města, zná zcela určitě každý obyvatel Ostravy. Dům byl zkolaudován v roce 1971 jako bytový dům se 110 bytovými jednotkami. Má 2 podzemní a 22 nadzemních podlaží a tyčí se do výšky 65 metrů. V roce 1978 byla provedena změna užívání na administrativní prostory. K 30. červnu 2004 byla z rozhodnutí vlastníka – Statutárního města Ostravy - vystěhována podlaží od 14. výše, jelikož dům nevyhovoval z hlediska požární bezpečnosti, a to hlavně z důvodu nedostatečného zabezpečení zásahových cest, evakuace a záchrany osob při případném požáru.

A pak se do všeho vložilo současné vedení obvodní radnice. Ten projekt na první pohled nevypadal vůbec špatně. Odstrojit nevyhovující plášť domu, snést podlaží od 11 výše, zbylý skelet překontrolovat, opravit, vyměnit veškeré rozvody a následně zde vybudovat 40 nízkopodlažních bytů. Bohužel zvolená cesta byla slušně napsáno nešťastná. Obvod požádal o svěření domu do své dispozice. Vůbec nedbal na varování, že nemá zajištěno financování rekonstrukce objektu, město finanční prostředky podle vedení obvodu zcela jistě dodá. Město objekt obvodu svěřilo, ale peníze na rekonstrukci nedodalo. Následně totéž vedení obvodu rozhodlo o vystěhování celého objektu, takže výpověď dostali i úředníci magistrátu. Vedení statutárního města pochopitelně muselo situaci řešit, takže recipročně požádalo obvod o uvolnění jím obývaných prostorů, resp. požadovalo po něm nájem.

A jak to zatím dopadlo s naší dominantou? Je prázdná, dále chátrá, přitom obvod platí ročně statisíce za jeho provoz – neprovoz.

Přitom již od roku 2001 možné řešení existuje. Rovněž předpokládá přeměnu objektu na bytový dům, ale ponechává mu jeho výšku a problémy s požární bezpečností řeší vnitřními úpravami. Jelikož by ale vzniklo celkem 68 bytů a odpadly náklady na snesení 12 pater, tak výsledná cena bytu vychází podstatně lépe než u projektu obvodu. A proto by mohlo být i podstatně nadějnější jednání o finančním zabezpečení rekonstrukce. V opačném případě je budoucnost věžového domu nejistá až beznadějná.

Ing. Zdeněk Nytra, ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

člen Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

na kandidátce ODS do říjnových voleb je na 2. místě