Ostrava má smysl a věřím, že i dobrou budoucnost.

 

 

 

 

Komplexní projekt rozvoje centra Ostravy a Moravskoslezského kraje 

12 miliard korun za 12 let

Chceme razantně zvýšit atraktivitu města a kvalitu života v něm, dát nejen mladé generaci šanci, aby nemusela z Ostravy ani z Moravskoslezského kraje odcházet za prací a, co více, chceme přivést do našeho města nové občany s nabídkou pracovních příležitostí a moderního bydlení.

 

CENTRUM, V NĚMŽ CHTĚJÍ LIDÉ BYDLET, PRACOVAT ČI PODNIKAT, I TRÁVIT VOLNÝ ČAS

 • V centru města zastavíme ostudné proluky bytovou výstavbou zejména nájemních bytů pro mladé, resp. i pro seniory; nejen pro občany Ostravy, ale i jiných měst v kraji
 • Snížíme nájmy podnikatelům v centru
 • Omezíme pěší zónu, zpřístupníme ji částečně dopravě a snížíme cenu parkován
 • Do Ostravy tak přivedeme nové občany i podnikatele; pro nový start regionu musí z centra vzniknout city, resp. downtown regionu (příkladem jsou města Dortmund, Düsseldorf, Essen v Porúří)
 • Nová výstavba bude financována z veřejných zdrojů a proběhne na ni architektonická soutěž
 • Po 4 letech dáme zelenou privátním investičním projektům v centru, která mohou vytvořit až tisíc pracovních míst

OSTRAVA = MĚSTO STUDENTŮ, VĚDY A CENTRÁLNÍCH INSTITUCÍ

 • Podpoříme studentský kampus vybudovaný z hotelu Palace
 • Do bývalé České spořitelny přestěhujeme ve spolupráci s krajem Moravskoslezskou vědeckou knihovnu, depozitáře budou dostavěny  vedle Textilie
 • Masarykovo náměstí se opět stane jedním z nejhezčích v kraji. Obohatí jej integrovaný nízkoenergetický objekt pro novou radnici městského obvodu a centrum pro energetiku EU, s univerzitním centrem Ostravy i EU
 • Obnovíme úsilí o získání některé centrální instituce pro Ostravu (např. sídlo Energetického regulačního úřadu s novými funkcemi pro oblast vodárenství a dopravy)

CO NESMÍME OPOMENOUT:

 • Součástí realizace změn bude náš permanentní apel na vládu na dořešení starých ekologických zátěží, zvláště lagun Ostramo
 • Zajistíme citlivé zacházení s unikátním historickým dědictvím secesní a funkcionalistické architektury v centru města
 • Rozvoj centra není možný bez razantního zlepšení dopravního napojení centra na okolí – Fifejdy, Šalamouna, Slezská, bez dobudování parkovací infrastruktury a humanizace hlavního nádraží
 • Podmínkou úspěchu projektu je nulová tolerance vůči kriminalitě

Jedná se o ambiciózní projekt na 12 let za 12 miliard Kč. Nicméně uvedenou charakteristikou nemůže být závratnějšího projektu pro město Ostravu i tento region. Vezměme si poučení z Porúří a Pittsburghu či Berlína, nikoliv z Detroitu. Projekt chápeme jako projekt VŠECH občanů Ostravy a ostravské aglomerace.