Ostrava má smysl a věřím, že i dobrou budoucnost.

 

 

 

 

Věžák na Ostrčilce: vyhozené statisíce a další prázdná budova

Na podzim roku 2012 získal městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz od ostravského magistrátu do své správy 21podlažní dům na Ostrčilově ulici. Už tehdy se tomuto „mrakodrapu“ přezdívalo „dům hrůzy“, pro jeho neutěšený technický stav, ale vedení obvodu v osobě místostarosty Mouky (Ostravak) oznámilo, že „věžák zkrátí na deset pater a v těch pak vzniknou obecní byty, které si budou moci dovolit najímat třeba mladé rodiny nebo senioři s nižšími příjmy.“

Osudy věžáku jsou typickou ukázkou toho, jak v centru města, „díky“ nesmyslnému počínání současného vedení obvodu, máme další prázdný barák.

Takže nejprve byli vystěhováni všichni nájemníci včetně magistrátních úředníků (všichni platili nájem). Místostarosta Mouka sdělil veřejnosti, že provoz je neekonomický, dům bude zakonzervován a příští rok se začne s revitalizací. To bylo řečeno v únoru 2013. Přitom za rok 2012 obvod doplatil na provoz 267 tisíc korun, za rok 2013 pak už 722 tisíc korun.

V lednu 2014 oznámil obvod, že už se zpracovává projekt a s revitalizací se začne nejdříve v roce 2015. Podle náměstka ostravského primátora Jiřího Hrabiny si zkrácení věžáku a výstavba nových bytů podle představ vedení obvodu vyžádají sumu 70 milionů korun. Magistrát ve svém rozpočtu však nikdy s revitalizací nepočítal!

Částka 70 milionů korun je důležitá, chceme-li zjistit, kolik že vedení obvodu zaplatí za projekt: až deset procent z ceny realizace. 7 miliónů? I když magistrát loni svěřil věžák do správy obvodu, ten s ním může nakládat pouze omezeným způsobem.

A magistrát už jednou chtěl věžák prodat. Teď se veškeré práce zastavily, protože vzhledem ke komunálním volbám v říjnu by se prodej nestihl dotáhnout do konce.

Připomeňme si ještě jednou: vedení obvodu nevědělo a stále ještě neví, kolik může revitalizace věžáku stát. Zrušilo nájemní smlouvy, vystěhovalo nájemníky, dotuje statisícemi korun a chystá se dát miliony. Až místostarosta Mouka či místostarostka Bernfeldová oznámí, že si počínají  „s péčí řádného hospodáře“- a mluví a píší o tom nejméně jednou měsíčně ve zpravodaji CENTRUM - tak prázdný „dům hrůzy“ na adrese Ostrčilova 4 je toho skvělým dokladem.