Ostrava má smysl a věřím, že i dobrou budoucnost.

 

 

 

 

Školy našeho obvodu přišly o 15 milionů korun

Školy našeho obvodu  přišly o 15 milionů korun

Základní školy našeho obvodu přišly o možnost získat dotaci 15 milionů Kč na projekt „Modernizace výuky na základních školách městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz“. Ptáte se proč? Nejmenovaný úředník „prošvihl“ termín o pouhou hodinu. Prý…

Tedy od začátku: 12. prosince 2013 schválilo zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz podání žádosti o dotaci 15 milionů Kč z Regionálního operačního programu regionu Soudržnosti. Jednalo se o modernizaci 16 učeben na osmi základních školách. Termín odevzdání žádosti byl 23. 12. 2013 ve 12.00 hodin. Žádost byla údajně podána jedním ze zaměstnanců s hodinovým zpožděním, a tudíž nebyla přijata.

Mnohamilionové ztrátě a úřednické neschopnosti se věnoval i denní tisk a regionální TV. A jak celý případ vyhodnotilo vedení našeho obvodu, konkrétně odpovědné osoby v čele s místostarostou Kuřecem? Na zasedání obvodního zastupitelstva se objevila pouze informace, že pochybil pracovník úřadu, s nímž byl z tohoto důvodu ukončen pracovní poměr k 21. 2. 2014 a zároveň byl podán návrh na vyřazení materiálu ze sledování. Kdo byl onen neschopný úředník, nebylo sděleno, ale zato víme, že za celý projekt byly odpovědné následující osoby: (citujeme z usnesení číslo: 0672/ZMOb1014/17/13)

Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru, předkládá: Tomáš Kuřec, místostarosta, zpracoval: Mgr. Leona Večeřová. Upozorňujeme čtenáře, že jméno propuštěného pracovníka mezi těmito jmény n e n a j d e !!!
Závěr je jasný: není důležité, kdo je zodpovědný, ale že je někdo (možná nepravý) potrestán. A kde se sežene chybějících 15 milionů Kč? Takové „drobnosti“ místostarosta Kuřec neřeší…