Ostrava má smysl a věřím, že i dobrou budoucnost.

 

 

 

 

Rekonstrukce ulice 28. října v režii Ostravaka: sliby a velkohubá prohlášení

Rekonstrukce ulice 28. října v režii Ostravaka: sliby a velkohubá prohlášení

Už v roce 2011 navrhl na zasedání investiční komise zastupitel za ODS Ing. Nytra rekonstruovat ulici 28. října v oblasti pěší zóny. Pak se tři roky čekalo na projekt a zařazení do investičního plánu. Po pravdě nutno dodat, že zpoždění bylo částečně způsobeno i tím, že  muselo navázat na opravy sítí  podnikem Ostravské vodárny a kanalizace. 

Proměna ulice se odhadovala na přibližně třicet milionů korun s tím, že by zde přibyly lavičky, odpadkové koše, osvětlení atd. Zároveň zde měly být vysazeny další stromy a nový povrch měly dostat chodník i vozovka. V tomto případě se u cesty uvažovalo o štípaných žulových kostkách a u chodníku se předpokládalo použití řezané žuly. 

Všechny tyto inovace mohly přispět k oživení centra. Lokalita by se totiž stala mnohem atraktivnější pro živnostníky, kteří z těchto míst v současné době hromadně mizí a odcházejí na lákavější adresy, kde si je spotřebitel snáze najde. Z radnice dokonce zaznělo, že z ulice se stane „reprezentativní bulvár“, prostě něco ve stylu Pařížské třídy v Praze. (!?)

V lednu letošního roku byla na rekonstrukci zveřejněna veřejná zakázka. Proběhla soutěž, vítězem určena společnosti Eurovia. K podpisu smlouvy nedošlo, Eurovia ze soutěže odstoupila, po ní totéž učinilo v pořadí druhé sdružení firem IMOS a  následoval  i Jankostav.

Soutěž tedy byla zrušena, což místostarosta Mouka z hnutí Ostravak odůvodnil tím, že se firmy snažily údajně dodat nekvalitní čínskou dlažbu místo kvalitní žuly, která byla v zadávací dokumentaci požadována.“ Nechceme šmejd z Číny,“ zaznělo z radnice.

Jak to ovšem bylo doopravdy?

Zadávací dokumentace je včetně textové části projektové dokumentace veřejně dostupná na stránkách městského obvodu. Dočteme se z ní  pouze to, že „výběr žulové dlažby tl. 80 mm bude proveden s vybraným dodavatelem po předložení vzorků s přiložením platných Protokolů o zkouškách kamene"  a dále v Technické zprávě SO 101 projektové dokumentace to, že žulové kostky musí splňovat ČSN 73 6131. O požadovaném původu materiálu není v zadávací dokumentaci ani slovo a jak jsme se navíc dozvěděli, k provedení výběru žulové dlažby s dodavatelem vůbec nedošlo.

Důvody zrušení soutěže uvedené místostarostou Moukou jsou zcela lživé, usvědčuje ho zveřejněná dokumentace.

Co mohlo stát za odstoupením vítězných společností ze soutěže? Nemohl to být například velmi nereálný termín realizace zakázky 105 dní, když reálný odhad pro stavbu podobného rozsahu je půl roku? A proč vlastně doslova šibeniční termín pro realizaci? Protože tento „bulvár“ měl být jedním z volebních hitů hnutí Ostravak…

Okolnosti této zakázky lze popsat následovně: Nejprve velkohubá slova a smělé plány, ale nakonec platí pověstné rčení: skutek - utek. Rozhodně to není poprvé.

Pokud se ODS po čtyřech letech v opozici vrátí do vedení radnice, dokončení tohoto projektu bude jednou z priorit.

 

                                                                  Bc Ladislav Jodlovski,  analytik - programátor 

                               člen zastupitelstva  městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

                           na kandidátce ODS do říjnových voleb je na 6. místě

 

text k obr. Z ulice 28. října utíkají nejen děti. Doslova hrozivý je útěk živnostníků a obchodníků,  a to z úseku mezi Masarykovým a Smetanovým náměstím. Úsek mezi  Masarykovým náměstím a Sokolskou ulici, kde rekonstrukce proběhla, je na  tom mnohem lépe.