Ostrava má smysl a věřím, že i dobrou budoucnost.

 

 

 

 

Proluky (ne)vadí?!

Jaroslav Kmenta, populární autor, který se zabývá českým podsvětím (Kmotr Mrázek a další), proslavil i našeho současného radního za hnutí Ostravak, upozorňuje nás čtenář webu Modrý Raoul. V knize „Superguru Bárta: všehoschopní“ se mu věnuje na str.41. „Všehoschopností“ radního Semeráka lze totiž vysvětlit, proč se v Moravské Ostravě nebude zastavovat jedna z mnoha proluk. Na vysvětlenou:

Dne 9. 9. 2010 udělila rada městského obvodu (minulé volební období) souhlas s umístěním objektů stavby „Campanile & Premiere Classe hotels Ostrava“ v lokalitě ulice 28. října – Poděbradova, pro účely územního řízení, společnosti SCGWX Property CZ1. Jedná se o stavbu dvou tříhvězdičkových hotelů – spíše pro mladou klientelu, pozemky vlastní uvedená společnost. Proluka se nachází naproti ředitelství DPO a Nové Karolině (v současné době je tam parkoviště). Parcela sousedí s pozemky a objekty Slezských nemovitostí – tedy pana radního Semeráka.

Dne 8. 3. 2012 projednávala rada žádost majitele proluky – stavební parcely pro účely stavebního řízení, odmítla udělit souhlas a navíc zrušila usnesení minulé rady z 9. 9. 2010. Proč se tak stalo, je napsáno v usnesení číslo 1628/RMOb1014/28/12. Co tam není napsáno, je zcela prostá a jednoznačná odpověď na následující otázku: Proč radnice blokuje zástavbu proluk, a to na parcelách,
které jí nepatří? Přitom to není poprvé, co se radnice pokouší blokovat investory, připomeňme CBC Centrum na Českobratrské, nebo projekt na rohu Českobratrské a Nádražní. Možným vysvětlením může být obchodní zájem uvedeného radního, který se snaží potlačit konkurenci ve městě. Anebo se záležitost snaží, jak se říká v jeho okruhu, „zobchodovat“.
Pro zájemce o Kmentovu knihu „Superguru Bárta: Všehoschopní“ máme následující informaci: V Knihovně města Ostravy na ul. 28. října je půjčena do 7. července, ale k dispozici je několik výtisků v okrajových čtvrtích (Svinov, Vítkovice, Výškovice), kam obchodní zájmy Lukáše Semeráka (Ostravak) zatím nedorazily.