Ostrava má smysl a věřím, že i dobrou budoucnost.

 

 

 

 

Obvodní radnice se stěhuje do pronájmu k soukromníkovi

Obvodní radnice se stěhuje  do pronájmu k soukromníkovi

Tak už máme na světě smlouvu o nájmu bývalé spořitelny, která se stane na dalších 5 let (minimálně) sídlem radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Podivné výběrové řízení (posléze zrušené), které této smlouvě předcházelo, nenechá nikoho na pochybách, proč dochází k uzavření nájemní smlouvy s jedním z účastníků, který ve veřejné zakázce neuspěl. 

Kromě sjednané částky za nájem a doby nájmu rada městského obvodu v této smlouvě odsouhlasila ustanovení o předkupním právu, což znamená, že když vlastník nemovitosti bude chtít budovu prodat, musí ji nejprve nabídnout MOb. To by nebylo to nejhorší, avšak rada tímto svým rozhodnutím postavila zastupitelstvo před hotovou věc - vydat souhlas s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o koupi nemovitosti. 

Radou uzavřená smlouva, ve které chybí doložka platnosti právního úkonu, sjednává výši nájmu 5,8 mil. bez DPH. Ročně si bude obvod sám hradit opravy do 150 tis. Kč (opět bez DPH). Ale kolik bude stát pojištění budovy, energie a vybavení kanceláří.? – 

Neví se. Od února 2013 platí městský obvod magistrátu za pronájem 110 kanceláří v Nové radnici 6,5 mil. Kč. Tedy přesněji, o tolik peněz má sníženou neúčelovou dotaci. Radní Semerák sice tvrdí, že je to o milion korun více za služby, místostarostka Bernfeldová dokonce uvedla, že to bylo o 3 miliony korun. (Měli by se domluvit, než pošlou na veřejnost tak rozdílné informace.)

Proč stanovil magistrát v únoru 2013 obvodu MOaP nájemné, když řadu let předtím nic takového nepožadoval? Protože obvod vypověděl úředníky magistrátu z věžáku na Ostrčilově ulici. (A už rok je tento objekt prázdný. Primátor Ostravy v této souvislosti veřejně prohlásil, že rada MOaP škodí městu.) - O možném řešení problému píše zastupitel Zdeněk Nytra na str. 3.Kde bude zasedat zastupitelstvo? Kde bude obřadní síň? Dle sdělení místostarostky Bernfeldové si je obvod bude půjčovat od magistrátu. Prima řešení. To všechno však vyžaduje další finance, které se vydávají na konci volebního období a jsou v tuto chvíli zbytečné.

Kam půjdou peníze z nájmu? Místostarosta Mouka v posledním čísle zpravodaje CENTRUM (str. 2) píše: „Občané jsou v podivných plátcích strašeni informací, že pokud obvod platil nájemné magistrátu, zůstaly peníze vlastně městu a veřejné prostředky nebyly placeny soukromníkovi.“ Nevíme, které plátky měl místostarosta na mysli, ale počínaje měsícem září 2014 budou miliony korun za nájem - tedy veřejné prostředky - placeny obvodem MOaP soukromému majiteli budovy čp. 555/6 na náměstí dr. E. Beneše a nezůstávají městu. 

Co z toho budou mít občané našeho obvodu? Především si přejeme, aby naši spoluobčané měli při návštěvě přestěhovaného úřadu co nejméně problémů. Ale: Budova bývalé České spořitelny není příliš vhodná pro úřad. Přestěhování je finančně mimořádně náročné,
a některé částky, např. na vybavení kanceláří, nepřehledné a nekontrolovatelné. Stěhování radnice těsně před komunálními volbami je značným rizikem pro fungování samosprávy i státní správy.

Náš městský obvod nemá novou radnici,  získal pouze pronájem  za velké peníze.

=