Ostrava má smysl a věřím, že i dobrou budoucnost.

 

 

 

 

Poslední slovo: chlubí se cizím peřím

Vypůjčili jsme si název rubriky z Lidových novin ze zcela prostých důvodů: za prvé se dobře pamatuje, a za druhé tahle rubrika přináší
vždy osobní hodnocení nějakého obecnějšího problému. A protože současnému vedení našeho obvodu už, obrazně řečeno, zvoní hrana, připomeňme, čeho nového jsme se dočkali:
 
Školství
Projekt 42 multimediálních učeben v našich 9 základních školách byl vymyšlen v roce 2009, zahrnut do rozpočtu 2010 a stejně tak zpracován jako projekt Evropské Unie. Došlo pouze k opožděné realizaci v roce 2011. Celkově z EU dostaly školy našeho obvodu 14,6 mil. Kč. Naproti tomu spoluvládní ČSSD se podílí na ztrátě 15 milionů Kč pro školy nášeho obvodu. (Píšeme o tom v článku na str. 3.)
 
Sídliště Šalamouna
Projekt byl zpracován již v roce 2006; každým rokem byla realizována jeho část. Každoročně se žádá Ministerstvo místního rozvoje o dotaci ve výši 4 mil Kč. Např. v lednu 2011 bylo o tuto dotaci požádáno včas pouze díky návrhu opoziční ODS, jinak by ji obvod nedostal.
 
Hlavní nádraží
Projekt vznikl již v roce 2007, ke zpracování byl zadán Projektstudiu, a aby mohlo být schváleno financování z EU, musel být kvůli neschopnosti tehdejšího místostarosty Havlíčka řízen formou krizového managementu. Veškerá dokumentace pro žádost
o financování byla zpracována do září 2010, tedy za minulé radnice. Opoziční ODS si ve spolupráci s úřadem regionální rady hlídala financování, které bylo umožněno po vysoutěžení projektu Svinovské mosty za nižší než předpokládanou cenu.
Hrací automaty
Vyhlášku 10/2008 o regulaci a provozování výherních hracích přístrojů zpracovala a prosadila přes zastupitelstvo města minulá radnice
v roce 2008 po dvouleté bitvě; nyní se jedná pouze o novely, které umožňuji až současné právní výklady.
 
Komenského sady
Projekt „Revitalizace Komenského sadů“ byl zadán v minulém volebním období firmě ATOS-6. Proběhla i veřejná anketa v měsíčníku
Centrum a zvítězila vize „lidového parku“ Kurta Gebauera a Radima Václavíka. V roce 2008 se projekt na celou oblast Komenského sadů s výjimkou problematické lipové aleje podařilo prosadit do integrovaného plánu rozvoje města Ostravy (IPRM). Aktualizovaný investiční záměr byl zpracován jako grandiozní řešení s realizační cenou 250 –300 mil. Kč. Magistrát obvodu doporučil zredukovat
finanční objem (a tím i celý záměr) na částku maximálně 80 mil. Kč. Tehdejší vedení MOaP mělo na vybranou: buď záměr
vzdát, anebo urychleně zpracovat projekt pro stavební řízení v termínu do konce roku 2010. Zadání pro projekt pro stavební řízení se
tedy koncentrovalo na dvě základní priority – revitalizaci Komenského sadů za Novou radnicí a opravu veškerých komunikací. Z důvodu bezradnosti tehdejšího investičního místostarosty Havlíčka byla celá akce z pozice vedení obvodu řízena formou krizového managementu. Výkonnou spolupráci s projektantem ze strany radnice vedl Ing. Šnajdr (v roce 2011 Havlíčkem za
odměnu propuštěn z úřadu městského obvodu), výrazný vliv na úspěch projektu měl radní Nytra.
Současné vedení obvodu zastává názor, že obvod nemá vymýšlet velké projekty. Vedení projektu naštěstí v rámci IPRM převzalo Statutární město Ostrava a tak došlo ke splnění volebního programu ODS z roku 2006 i 2010. Je dobré mít na paměti, že to bylo
vedení městského obvodu v letech 2006 - 2010, kdo absolvoval složitý proces se zadáváním studií, investičním záměrem a projektem,
a kdo vnesl po desetiletích tápání do Komenského sadů nové myšlenky, které – a to je nedůležitější – se realizovaly.
Skutečností tedy zůstává, že klíčové stavby prosadila a zdroje na ně z EU získala minulá radnice s rozhodujícím
podílem ODS. Pokud Pánové Havlíček i Mouka říkají něco jiného, opět se chlubí cizím peřím.
 
P.S. Návštěvník našeho webu si láme hlavu, co nového současná levicová radnice pro obvod vymyslela. A sám si po pravdě odpovídá: sáčky na psí fekálie zdarma.