Ostrava má smysl a věřím, že i dobrou budoucnost.

 

 

 

 

Ostravě by slušela instituce s celostátní působností

Ostravě by slušela instituce s celostátní působností

Ostrava je třetím největším městem České republiky a asi všichni budeme souhlasit, že by jí slušela takováto instituce, stejně jako  se Brno může chlubit  Ústavním  soudem a úřadem ombudsmana.

První, ne úplně šťastný pokus v tomto směru podnikl v minulé dekádě ministr Martin Říman, který chtěl přestěhovat Báňský úřad České republiky z Prahy do Ostravy. Jeho iniciativa bohužel ztroskotala na některých poslancích za Moravskoslezský kraj. Prý potřebujeme v kraji práci, nikoliv úředníky…

Druhý pokus se datuje do  roku 2013. Tentokrát se jednalo o Energetický regulační úřad (ERÚ), který má centrální sídlo v Jihlavě, jeho pobočky jsou v Praze a Ostravě. Krajští poslanci za ODS připravovali k této akci novelu příslušného zákona, kterou by musel schválit parlament. K projednání už nedošlo kvůli pádu vlády a následným předčasným volbám

Nynější exekutiva i legislativa mají jiné priority, do mošnovské průmyslové zóny se chystá korejský Mobis s 900 pracovními místy jako dodavatel Hyundaie, což je určitě pozitivní zpráva.

A je tedy otázkou, zda iniciativa pro centrální instituci v Ostravě má smysl. - My tvrdíme, že ano, důvodů je více. Určitě je nutná jakákoliv iniciativa k posílení prestiže našeho města na celorepublikové úrovni. Dalším významným argumentem je možnost tvorby vysoce kvalifikovaných  pracovních  míst – nejde o „pouhé úředníky“, ale o několik  desítek – možná  stovek vysoce kvalifikovaných profesionálů. Kompetence ERÚ se navíc mají rozšířit i na oblasti hospodaření s vodou a problematiku dopravy, jak je tomu u podobných institucí v České republice.

Nabízí se tedy šance pro schopné a mladé lidi. Významné by bylo i odborné propojení Energetického regulačního úřadu na Vysokou školu báňskou-Technickou univerzitu, kde by mohl úřad získat skutečně odborné zázemí. V neposlední řadě by alokace úřadu mohla znamenat zvýšený cestovní ruch z ostatních částí republiky, což by rovněž vůbec Ostravě neškodilo.

Zkrátka, jsme přesvědčeni, že ostravská politická reprezentace má tímto směrem vyvinout novou aktivitu. Pokud dostaneme vaši důvěru, budeme se v tomto směru angažovat.

Ing. Petr Pivoda, ředitel IT společnosti

na kandidátce ODS do Zastupitelstva města Ostravy je na 3. místě