Ostrava má smysl a věřím, že i dobrou budoucnost.

 

 

 

 

Ostrava se „smršťuje“ a stárne

Podle prognózy Českého statistického úřadu z ledna 2014 bude žít v Moravskoslezském kraji v roce 2050 o čtvrt milionu obyvatel méně, a to především v důsledku migrace za prací. Poslední prognóza z roku 2010 pro Ostravu je následující: V roce 2050 bude ve městě žít podle střední varianty 262 tisíc, podle spodní varianty 223 tisíc obyvatel. Protože odcházejí především mladí lidé, Ostrava se nejen stane městem důchodců, ale dojde také k navýšení výdajů na sociální péči, a to v situaci, kdy rozpočet města bude mnohem nižší než v současnosti.
Termín ‚smršťování města‘ se stal v posledních letech vědeckým pojmenováním stavu bývalých významných průmyslových měst v severní Americe (Pittsburg, St. Louis aj.), v západní Evropě jsou to např. Liverpool v Anglii, Saarbrücken a mnohá další města v západním Německu a u nás pak Ostrava, ale i další města v ostravsko–karvinské aglomeraci. Důvodem tohoto „smršťování‘ je, že kdysi průmyslové město s nadprůměrnými výdělky přestává být pro obyvatele atraktivní. Pracovní místa se ruší, odcházejí mladí a produktivní lidé, populace stárne. Kdo má prostředky, stěhuje se tam, kde jsou lepší životní podmínky, zeleň a čistý vzduch.
 
Kdo zastaví exodus schopných a mladých?
 
Šance na zastavení tohoto trendu existuje: město se musí stát znovu atraktivní, a to jak pro zaměstnání - vznik nových pracovních míst - tak pro život. A tady jsme u kardinální otázky: Je v našich silách, v přeneseném smyslu v silách našich zvolených zastupitelů, aby současnou neutěšenou situaci změnili? - Jistě uslyšíme a přečteme si spoustu slov dosavadní radniční koalice sociální demokracie a hnutí Ostravak o tom jak probíhají veřejné soutěže a kolik miliónů korun bylo ušetřeno, kolik metrů chodníků bylo vydlážděno, jak skvělá je bytová politika atd., ale skutečnost je jiná: Desítky prázdných domů a stovky neobsazených bytů, provozoven a obchodních
prostor. Miliony korun (přesně 15!) z evropských fondů, o které přišly školy vinou ledabylého úředníka a neschopností starosty Havlíčka. V diskuzi na městském zastupitelstvu 19. února 2014 řekl primátor Petr Kajnar na adresu Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (3 členové za sociální demokracii, 4 členové za hnutí Ostravak): „…nepovažuji radu obvodu za příčetnou. Když jsme jim svěřili věžák, začali z něj vystěhovávat úředníky města. Nebo se domluvili s podnikatelem Zátorským, že se úředníci obvodu nastěhují do jeho baráku, ale když ho vystěhoval, tak řekli ne a představili model radnice za miliardu. A to nemluvím o problémech kolem Ostravice. Domnívám se, že je to rada, která škodí městu.“ (Uveřejněno v MF Dnes dne 20. února 2014.)