Ostrava má smysl a věřím, že i dobrou budoucnost.

 

 

 

 

Kdy dojde k přejmenování ulice Pobialova na Semerákova?

Kdy dojde k přejmenování ulice Pobialova na Semerákova?

Již několikrát se snažil radní a zastupitel za Hnutí Ostravak JUDr. L. Semerák sjednotit své nemovitosti v těsné blízkosti Stodolní ulice.

Brání mu v tom dva pozemky, které patří městu Ostrava, svěřené obvodu MOaP – pozemekč. 1936/1 a č. 1937/1, celková plocha 532 metrů čtverečních, které mají Slezské nemovitosti (rodinná firma JUDr. Semeráka) v nájmu na dobu neurčitou za roční nájemné 5 320 Kč.

Je zde malé hřiště (vybudované sice na vlastní náklady, ale také jen pro vlastní děti).

Někteří si jistě vzpomenou, že v těchto místech stály činžovní domy – a mohly by tam stát i nyní – jde o velmi vhodné stavební místo, pokud se dobře ošetří, jak se říká…

Poslední žádost Slezských nemovitostí o koupi těchto pozemků byla předložena zastupitelstvu MOaP dne 31.10.2013 za doporučení rady, komise investiční a strategického rozvoje, odboru investic a místního hospodářství.

Pro koupi hlasovalo 21 zastupitelů, viz webové stránky MOaP – orgány samosprávy – zastupitelstvo – výsledky hlasování. Zastupitelstvo města Ostravy koupi zamítlo.

Takže zatím ještě Pobialova….

Text k obr. Soukromé dětské hřiště na pronajatém pozemku. Zastupitelstvo města Ostravy jeho prodej neschválilo.