Ostrava má smysl a věřím, že i dobrou budoucnost.

 

 

 

 

12 MILIARD KČ ZA 12 LET pro centrum Ostravy

Takový je pracovní název projektu, jehož cílem je razantně zvýšit atraktivitu města a kvalitu života v něm, dát nejen mladé generaci
šanci, aby nemusela z Moravskoslezského kraje odcházet za prací a, co více, chce přivést do Ostravy nové občany s nabídkou pracovních příležitostí a cenově dostupného, moderního bydlení.
Oživení ostravského centra, jeho ambiciózní dostavba, opravy a smysluplné využití chátrajících objektů, to vše je v zájmu nejen občanů
našeho obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, ale je to ku prospěchu všech obyvatel Ostravy a celé ostravské aglomerace. Jakkoliv to může znít nadneseně, můžeme si vzít příklad z německého Porúří, samotného Berlína či amerického Pittsburghu.
Všechna tato místa musela restrukturalizovat a modernizovat těžký průmysl, odstranit ekologické zátěžea v případě Evropy se vyrovnat s vleklými pozůstatky války. Která konkrétní opatření projekt pro všechny současné i budoucíOstravany obsahuje? - Vyberme ty nejzásadnější:

Omezíme pěší zónu, zpřístupníme ji částečně dopravě a snížíme cenu parkování, snížíme ceny nájmů.

Zastavíme ostudné proluky bytovou výstavbou nájemních bytů, a to nejen pro mladé a stávající občany Ostravy, ale i z jiných městv kraji.  Ze středu města vytvoříme výstavní skříň a všestranné centrum, atraktivní pro jeho obyvatele i obchodníky, díky levnému nájemnímu bydlení a univerzitnímu zázemí také pro studenty, přeneseme sem správu městského obvodu do nového nízkoenergetického objektu, včetně energetického centra Evropské unie. Tato výstavba bude po nezbytnou dobu financována z veřejných zdrojů a proběhne na ni architektonická soutěž s přísnými kritérii. Masarykovo náměstí opět bude patřit k nejvýstavnějším v kraji

Podpoříme přestavbu hotelu Palace na univerzitní kampus. Dáme zelenou všem privátním investičním projektům dostavby širšího centra, které vytvoří nová pracovní místa (podle předběžných odhadů se jedná o téměř tisíc nových pracovních míst) Obnovíme úsilí o získání některé centrální instituce pro Ostravu (např. sídlo Energetického regulačního úřadu s novými funkcemi pro oblast vodárenství a dopravy).

Součástí projektu musí být i razantní zlepšení dopravního napojení městského centra na nejbližší okolí, tj. oblast Fifejd, Šalamouny, ale i Slezské, včetně nových parkovacích míst, stejně jako dostavba hlavních komunikačních tras kraje a Ostravy. Samozřejmou podmínkou úspěchu projektu je zastavení sociálního příživnictví a nulová tolerance vůči kriminalitě.

Jedná se o projekt na 12 let za 12 miliard Kč. V prvních čtyřech letech bude proinvestována polovina projektované částky. Za čtyři
roky přidají soukromí investoři k rozvoji města a jeho ekonomiky nejméně 2 miliardy Kč a se zvyšující se investorskou atraktivitou další
4 miliardy do konce roku 2026.