Ostrava má smysl a věřím, že i dobrou budoucnost.

 

 

 

 

Zastavit šikanování živnostníků

Více než rok projednává Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz údajný přestupek živnostníka - provozovatele restaurace na Masarykově náměstí.

O co se jedná? 13. července 2013 strážník Městské policie Ostrava uvedl do protokolu  následující: „Při procházkové činnosti (na Masarykově náměstí) jsem spatřil reklamní poutač. Ten byl opřen o otevřené dveře výše uvedené provozovny, přičemž byl umístěn na chodníku…pořídil  jsem fotodokumentaci.“

Fotodokumentaci strážníka máme k dispozici. Podle ní jsme provedli rekonstrukci. Poutač s jídelním lístkem zasahuje do chodníku asi 40 cm.

Protokol strážníka pokračuje: “Seznámil jsem (provozovatele) se skutečností, že chce-li svou firmu upozornit reklamním poutačem umístěným na veřejném prostranství, je povinen mít toto řádně povoleno Obecním úřadem….V případě, že toto povolení nemá, dopouští se přestupkového jednání... Navrhl jsem provozovateli vyřešit přestupkové  jednání na místě blokovou pokutou ve výši 1 000  Kč. (Provozovatel) toto odmítl se slovy: Oznamte to na ten úřad.“

Více než po roce, v srpnu 2014, projednával Úřad městského obvodu MOaP, odbor stavebního řádu a přestupků,  „správní delikt“. Provozovatel restaurace uvedl do protokolu následující: „…mám před restaurací povolenou předzahrádku a dříve nebyl problém si zde  bez povolení umístit menší reklamní zařízení. To už později nebylo možné a já jsem nechtěl celé povolovací řízení absolvovat kvůli jedné ceduli.“

Takže si celou situaci zrekapitulujme: provozovatel restaurace měl na poutači velikosti 100 x 60 cm napsaný jídelní lístek. Ten byl dne 13. 7. 2013 opřený o vchodové dveře restaurace. (V jiné dny  byl na chodbě a dříve  také  na zahrádce před restaurací.) Podle strážníka poutač zabíral veřejné prostranství, což tento strážce předpisů ocenil (během pár desítek sekund) na 1 000 korun blokové pokuty.

Úřad městského obvodu po roce zahájil správní řízení. To sice ještě neskončilo, ale cedule s jídelním lístkem opřená o dveře restaurace byla v úřední řeči označena jako „umístění reklamního stojanu s nabídkou jídel bez povolení silničního správního úřadu ke zvláštnímu užívání městské komunikace.“

A jaké poučení můžeme z tohoto případu vyvodit? - Na pomoc jsme si vzali internetovou Wikipedii. Ta pod heslem šikana uvádí: zlomyslné obtěžování, byrokratické lpění na liteře předpisu vůči občanům. Šikanovat tak mohou např. státní úředníci či policisté.

P.S.: Provozovatel restaurace se po uvedené zkušenosti rozmýšlí, zda neukončí nájem ve stávajících prostorách. Centrum Ostravy se vylidňuje, tržby klesají a ještě k tomu ty úřady…