Ostrava má smysl a věřím, že i dobrou budoucnost.

 

 

 

 

Věžový dům na ulici Ostrčilova 4, Moravská Ostrava

Věžový dům na ulici Ostrčilova 4,  Moravská Ostrava

Dům byl zkolaudován v roce 1971 jako bytový dům se 110 bytovými jednotkami. Má 2 podzemní a 22 nadzemních podlaží a tyčí se do výšky 65 metrů. V roce 1978 byla provedena změna užívání na administrativní prostory. K 30. červnu 2004 byla z rozhodnutí vlastníka – Statutárního města Ostravy - vystěhována podlaží od 14. výše, jelikož dům nevyhovoval z hlediska požární bezpečnosti, a to hlavně z důvodu nedostatečného zabezpečení zásahových cest, evakuace a záchrany osob při případném požáru. Následně byla ze strany vlastníka projednávána budoucnost tohoto domu, a to od kompletní rekonstrukce až po jeho demolici. A pak se do všeho vložilo současné vedení obvodní radnice. Ten projekt na první pohled nevypadal vůbec špatně. Odstrojit nevyhovující plášť domu, snést podlaží od 11. výše, zbylý skelet překontrolovat, opravit, vyměnit veškeré rozvody a následně zde vybudovat 40 nízkopodlažních bytů. Bohužel zvolená cesta byla slušně napsáno nešťastná. 

Obvod požádal o svěření domu do své dispozice. Vůbec nedbal na varování, že nemá zajištěno financování rekonstrukce objektu, město finanční prostředky podle vedení obvodu zcela jistě dodá. Město objekt obvodu svěřilo, ale peníze na rekonstrukci nedodalo. Následně totéž vedení obvodu rozhodlo o vystěhování celého objektu, takže výpověď dostali i zde sídlící úředníci magistrátu. Vedení statutárního města pochopitelně muselo situaci řešit, takže recipročně požádalo obvod o uvolnění jím užívaných prostorů, resp. požadovalo po něm nájem.

A jak to zatím dopadlo s naší dominantou? Je prázdná, dále chátrá, přitom obvod platí ročně statisíce za jeho provoz – neprovoz a přestože se dále pracuje na již zmiňovaném projektu, budoucnost je nejistá. Přitom stačilo trochu zapátrat a zjistíte, že možné řešení existuje. Rovněž předpokládá přeměnu objektu na bytový dům, ale ponechává mu jeho výšku a problémy s požární bezpečností řeší vnitřními úpravami. Jelikož by ale vzniklo celkem 68 bytů a odpadly náklady na snesení 12 pater, tak výsledná cena bytu vychází podstatně lépe než u projektu obvodu.

A místo závěru? To ale známe všichni – začalo to neuváženým převzetím objektu do své správy, následným vystěhováním magistrátních úředníků, reciproční akcí magistrátu a končí to placeným a za nemalé finanční prostředky rekonstruovaným pronájmem jiného objektu pro úřad městského obvodu. Jen ten věžový dům stojí prázdný a beze změny.

 
Ing. Zdeněk Nytra
ředitel Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje
člen Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
na kandidátce ODS do říjnových voleb je na 2. místě