Ostrava má smysl a věřím, že i dobrou budoucnost.

 

 

 

 

Vedení obvodu obchází směrnice na zadávání veřejných zakázek

Hnutí Ostravak začalo svou politickou kariéru „bojem“ proti korupci, klientelismu a tradičním politickým stranám. Bylo to ve stejné době jako Věci veřejné. Před 4 lety se dostaly „veverky“ do parlamentu a Ostravak na radnice. I metody měly a mají společné, konec konců Vít Bárta a Lukáš Semerák jsou kamarádi.

VV  jsou dnes už  jen tématem pro pamětníky: Radka Johna si naštěstí připomeneme jako  úspěšného scénáristu filmu Bony a klid, ale nikdy ne jako ministra vnitra. O Kristýně Kočí, která byla zvolena jako č. 1 na kandidátce VV v Moravskoslezském kraji (!), se už nevyprávějí ani lechtivé příběhy.

Ne tak Ostravak: ten nás na billboardech přesvědčuje, že „Vy jste my“ a opačně a za přední  cíle své politiky označuje „úspory a potírání klientelismu“. Podívejme se, jak toto „potírání“ vypadá na městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz.

Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívozu zasedala 20. 8. 2014 a přijala Usnesení číslo: 5371/RMObM1014/132/14. V něm rozhodla, citujeme bod 1b) přijmout výjimku ze směrnice SME 2013-04 Postup při zadávání veřejných zakázek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby ve finančním pásmu B (nad 100 000 do 500 000 Kč včetně bez DPH).

Když ještě nebyl Ostravak vládnoucí silou na radnici, horoval pro veřejné zakázky formou soutěží apod. Prostě jednat podle závazných směrnic. V tomto případě sám sobě schválil výjimku, žádná soutěž se konat nebude a vedoucí odboru podepíše smlouvu s firmou, kterou sám vybral. Tomu se říká klientelismus, tedy podle naučného slovníku „neoficiální systém v politice založený na protekci a konexích“.

A pokud se týká úspornosti? - Najímá se  firma  na  běžnou administrativní činnost! A k čemu potom je úřad městského obvodu? – Zřejmě nemá čas, protože se právě stěhuje. 

Na rozpor slov a činů vedení obvodní radnice jsme upozornili v článku „Tak se řeší zakázky,“ v zářijovém čísle Novin pro občany Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Jednalo se tehdy o zakázku jisté firmě „jen“ za desítky tisíc korun. Nyní jde jako odměna této firmě, kterou donedávna vedl nynější šéf odboru investic a místního hospodářství Ing. Jiří Vozňák, dalších 130 000 Kč + DPH. 

Pro úplnost dodejme, o co se přesně jedná: o uzavření příkazní smlouvy na zajištění zadavatelské činnosti pro podlimitní veřejné zakázky „Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP - 3. část” a „Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP - 4. část” se společností Euro SmartProject, s. r. o., B. Martinů 1885/2, 741 01  Nový Jičín, IČ 28606744. 

Neříká se tomu taky „malá domů“?