Ostrava má smysl a věřím, že i dobrou budoucnost.

 

 

 

 

Tak se „řeší“ zakázky...

Tisíce korun z rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz  posílá vedoucí odboru investic a místního hospodářství firmě, kterou „náhodou“ dříve vedl.  Ptáte se, jak je to možné? Tady je návod:


Pod taktovkou místostarosty Dalibora Mouky si vedoucí odboru investic a místního hospodářství Ing. Jiří Vozňák:

a)vyhledá firmu Euro SmartProject s.r.o. z Nového Jičína, kterou dříve náhodou vedl 

b) uzavře s firmou příkazní smlouvu na zajištění zadavatelské činnosti pro podlimitní veřejnou zakázku „Zateplení školských zařízení v obvodu MOaP“, za kterou sám nese zodpovědnost

c) stává se členem hodnotící komise a otvírá obálky s nabídkami

d) zabezpečuje všechny další úkony z toho plynoucí (mj. otevře penězovod  na Euro SmartProject s.r.o.)