Ostrava má smysl a věřím, že i dobrou budoucnost.

 

 

 

 

Starosta Havlíček přestupuje k Ostravakovi

Starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Jiří Havlíček vystoupil ze sociálně demokratické strany a v říjnových volbách bude kandidovat za hnutí Ostravak  jako nezávislý.

Celý politický život spojil přitom Havlíček s ČSSD, do níž vstoupil v roce 1990. A díky této straně se stal z řadového  technika požární ochrany ředitelem Slezské nemocnice v Opavě (1992_1996), ředitelem majetkové správy Ostrava -Jih  (1997- 2000), ředitelem Státní nemocnice Vítkov (2000-2004). To už byl zastupitelem v centrálním ostravském městském obvodě, v letech  2006- 2010 pak místostarostou a posléze starostou Moravské Ostravy a Přívozu. S hnutím Ostravak, o jehož podporu se Havlíček uchází, vytvořila po volbách v roce 2010 ČSSD koalici.

Ještě před pár měsíci byl prý Jiří Havlíček rozhodnut, že po tomto volebním období ukončí svou práci v politice. Nakonec se ale rozhodl znovu kandidovat do zastupitelstva Moravské Ostravy a Přívozu.
"Jednak mám energii a chuť do práce a věřím, že své zkušenosti mohu ještě předávat dále," sdělil Havlíček zpravodaji České tiskové kanceláře. K Havlíčkově chuti do práce jenom připomeňme, že ve volebním období 2006 –2010 byl jako místostarosta odpovědný za rekonstrukci přednádražního prostoru v Ostravě ¬–Přívoze. Kvůli jeho neschopnosti byl poté projekt řízen formou krizového managementu. Podobně se Havlíčkovi vedlo při projektu  revitalizace Komenského sadů. Havlíčkovo počínání bylo označeno jako „bezradné“  a opět musel obvod celou akci řídit formou krizového managementu.

Na kandidátce hnutí Ostravak má dvaašedesátiletý Havlíček obsadit 7. místo.

Havlíčkův odchod z ČSSD přichází v době, kdy se tato strana  v Ostravě  potýká jak s vnitrostranickými, tak i korupčními problémy. Ze strany byl počátkem letošního roku vyloučen ostravský primátor Petr Kajnar, který loni před předčasnými parlamentními volbami napadl kandidátní listinu ČSSD, na níž chyběl. Kandidátka podle jeho mínění nebyla sestavena demokratickým způsobem.
Někteří vlivní členové ČSSD jsou spojováni s korupční aférou kolem podnikatele Dědice obviněného z přijetí úplatku, legalizace výnosu z trestné činnosti a ze sjednávání výhody při zadávání veřejné zakázky, veřejné soutěže a veřejné dražby.
Podle informací z policejního spisu, které pronikly do médií, totiž městští radní z ČSSD Lumír Palyza a Simona Piperková, která působí i jako náměstkyně primátora, udržovali s Dědicem úzké  kontakty a   klub ČSSD  navrhl jejich  odvolání z funkcí. Na zastupitelstvu tento návrh nezískal dostatečnou podporu. Palyza je lídrem ČSSD pro komunální volby v Ostravě, na kandidátce figuruje i Piperková.