Ostrava má smysl a věřím, že i dobrou budoucnost.

 

 

 

 

Projekt Kampus Palace nekončí

Projekt Kampus Palace nekončí

S přestavbou čtyř budov bývalého hotelu Palace na studentský kampus i nadále počítáme, tvrdí  vedení společnosti Sedm stromů, a.s., majitel celého objektu. Přitom zprávy o tom, že projekt nebude realizován, se objevily  krátce po 30. červnu. Do tohoto termínu měla společnost podepsat smlouvu o poskytnutí finanční dotace z evropských fondů, což se nestalo. Dotace ve výši 60 % se tedy snižuje na 35 % ceny. 

Koncem července oznámila společnost Sedm stromů, že nebude čerpat dotaci ve snížené výši, protože původní projekt je za těchto podmínek nerealizovatelný. „Nyní zkoumáme, jak projekt můžeme realizovat alespoň dílčím způsobem, aby komplex budov ožil tím správným způsobem, tzn. studenty,“ praví se v tiskovém prohlášení.

O přeměně hotelu Palace na bydlení pro studenty se uvažuje takřka deset let. Poslední verze z března tohoto roku počítala s 350 lůžky, restaurací, kavárnou a dalšími službami. Projekt měl rozpočet 160 milionů Kč, z evropských fondů se počítalo s 83 mil. Kč. Spuštění provozu pro veřejnost bylo plánováno na podzim 2015.

Minimalistická verze, o níž se nyní uvažuje, spočívá v rekonstrukci objektů Opera a Pošta, které se nacházejí na Smetanově náměstí.  Budovy na ul. 28.října - naproti Ostravice-Textilie by přišly na řadu až v budoucnosti. 

 

Text k obr. Pokud dojde k rekonstrukci hotelu Palace na studentskou kolej, práce začnou na objektu Opera – na snímku je uprostřed, zakončen věží.