Ostrava má smysl a věřím, že i dobrou budoucnost.

 

 

 

 

Proč vrátit historickou kašnu na Masarykovo náměstí

Proč vrátit historickou kašnu na Masarykovo náměstí

Od roku 1900  stála na Masarykově náměstí ocelolitinová kašna, výrobek Blanenských sléváren. Byla vysoká 3,35 m, vážila tisíc sto kilogramů, a v té době zaplatila za ni Moravská Ostrava 1 248 rakouských korun. Dle výrobce byla dodána jako ,,Ozdobná výtoková studně – děvče se svítilnou.“

Dva vodní výtoky do litinové ozdobné výlevky sloužily k omývání zeleniny i jiných produktů, protože na náměstí se konaly trhy. Voda byla pitná, takže si ji nabírali i návštěvníci náměstí. V horní části kašny byla socha nymfy s plynovou svítilnou, ta byla později demontována.

Po roce 1960 byla z náměstí, tehdy zvaném Lidových milicí, odstraněna nejen kašna, ale i morový sloup a socha sv. Floriána. Poslední dvě památky už jsou na náměstí zpět, kašna je tedy posledním důležitý historický artefakt, který tam schází.

Moravskoslezský deník už před časem informoval o iniciativě, která chce vrátit kašnu na Masarykovo náměstí. Připojujeme se k ní a podpoříme ji v příštím volebním období.

Z kašny je k dispozici pouze poškozená nymfa, a proto by se musela zhotovit replika, což není technický problém. Podle odhadu z let 2007–2008  by zhotovení a zabudování kašny včetně instalace přítoku a odtoku vody přišlo asi na 2 mil. Kč. Dnes by měla být částka vyšší maximálně o 10 procent. Argument, který v minulosti zazněl, totiž nedostatek finančních prostředků, se nám tedy nejeví jako nepřekonatelný.

 

                                                                                         Ing.  Jiří Výtisk, strojní inženýr      

                               člen zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz   

                                                      na kandidátce ODS do říjnových voleb je na 8. místě  

 

text k obr.Kašna na Masarykově náměstí. Konec 50. let 20. století