Ostrava má smysl a věřím, že i dobrou budoucnost.

 

 

 

 

Proč Ostravak nechce lékaře v Moravské Ostravě a Přívozu

Na začátku 90. let dostali lékaři většinou zdevastované byty do dlouhodobého pronájmu, aby je na své náklady opravili. Za to jim byl snížen nájem. Tehdy radnice městského obvodu chtěla, aby její občané měli odborné lékaře v centru města, tedy co nejblíže občanům. Lékaři  platili v průměru 600 korun za m2 za rok.

Po volbách v roce 2010 měli lékaři za své ordinace v Moravské Ostravě a Přívozu zaplatit  o 1 500 Kč více za každý m2, tedy 2 100 Kč za m2 za rok.Radnice, které fakticky vládne Hnutí Ostravak, chce ordinace znovu přeměnit na byty. Ať jdou tedy odborní lékaři na Dubinu, do Zábřehu nebo do poliklinik či podobných zařízení!ODS rozhodně podporuje bydlení v centru a i díky ní se staví byty na Nové Karolině, do užívání byly dány bytové domy Ostravská brána, Vítězná,  Residence Sulfiume a jiné.

Ale zpětná přestavba ordinací na byty v centru však ničemu neposlouží. Na zastupitelstvu jsem tehdy interpelovala radu městského obvodu dotazem, a to i písemně:

„Vysvětlete zvýšení nájmu lékařským ordinacím v nebytových prostorech městského obvodu. Městský obvod nechce na svém území lékaře?“

Odpověděl jen pan Semerák a několikrát zdůraznil, že chce, aby v dnešních ordinacích opět byly byty. Dokonce si prý umí představit, že lékaři z našeho městského obvodu odejdou. Písemnou odpověď v zákonném termínu jsem nedostala. Jeho odpověď není uvedena v zápise z jednání zastupitelstva. Proč asi?

Lékařů, zvláště odborných, kterých se výpovědi z ordinací týkaly, je přitom nedostatek, ale volných bytů je v našem obvodě dost a každý víme ze svého okolí o prázdných a nevyužitých bytech.

Ale ať mluví fakta! Zkusme si objektivně dát plusy a mínusy této problematiky:

   
Nebytový prostor (ordinace) Vybudování nového bytu
Nájem Nájem
+     platí již dnes -       bude menší než platí dnes lékař, ale  nastane prodleva, než se z ordinace stane byt - cca 9 měsíců a více
Potřeba investice Potřeba investice
+     vložil nájemník -       minimálně 1,5 mil. Kč na jeden byt

 
Ostatní Ostatní
Každý lékař má cca 3500 pacientů Vybudování 5-10 bytů
+     odhadem 17 500–30 000 lidí má důvod zdržet se v našem obvodě -       cca 20 –40 nových obyvatel našeho obvodu

Nájemník v bytě za stejně velký prostor bude platit 75 Kč/měsíc/m2, tj. 900 Kč za rok za m2, což by činilo 90 000 Kč.Předpokládejme, že bude lékař za 100 m2 platit 100 Kč/měsíc/m2, tj. 1 200 Kč za rok za m2, což činí 120 000 Kč.

Rozdíl mezi těmito dvěmi případy vyjádřeno v penězích činí 30 000 Kč za m2 za rok, a to nepočítáme výpadek po dobu rekonstrukce a případně náhradu za způsobenou škodu lékařům, kteří přijdou o své investice vložené do ordinace.

K tomu je třeba připočítat ještě náklad na přestavbu bytu cca 1,5 mil. Kč. Jen prostá investice by měla návratnost cca 15-20 let. Kde jsou náklady na správu a opravy?

Dnes tyto ordinace, a konec konců i jiné provozovny, sídlí v domech soukromých vlastníků a zisk tedy plyne do jejich kapes, zatímco vystěhované „nebyty“  v majetku našeho obvodu zejí prázdnotou.

No a co kdyby se nakonec ten byt-nebyt na konci volebního období prodal? Kdo o tom rozhoduje? Rada? Zastupitelstvo? Ale kdepak – přece Ostravak!

 

                                                                                         Ing. Valentina Vaňková, ekonomka,             

                               členka Zastupitelstva  městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,  

                                                           na kandidátce ODS do říjnových voleb je na 4. místě