Ostrava má smysl a věřím, že i dobrou budoucnost.

 

 

 

 

Otevřený dopis zaměstnance úřadu městského obvodu

Otevřený dopis zaměstnance úřadu městského obvodu

Petr Svoboda, referent pohledávek Odboru financí a rozpočtu na Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, zaslal dne 29. července 2014 svým spoluzaměstnancům (cca 200 osobám) otevřený dopis, v němž upozorňuje na některé praktiky současného vedení  radnice.

„Pro mnohé z Vás není nutné uvádět, kdo náš úřad ve skutečnosti pevnou rukou řídí a jaké jsou jeho cíle,“ tvrdí Svoboda. „Bohužel tento výjimečně bystrý havířovský rodák, mimořádně oblíbený v podnikatelských kruzích, svůj obrovský potenciál využívá ve sférách svého byznysu, než k účelu, ke kterému se nechal zvolit, a zůstává šedou eminencí našeho úřadu. Ti, kdo to neví, těm doporučuji k přečtení trilogii Jaroslava Kmenty: Kmotr Mrázek, aby alespoň částečně pochopili.“ -  Jaroslav Kmenta  „Superguru Bárta: Všehoschopní,“ kde se autor věnuje radnímu Lukáši Semerákovi za hnutí Ostravak na str. 41.

„Docela Vám závidím,“ komentuje ironicky Svoboda chystané stěhování úřadu městského obvodu z Nové radnice do budovy na náměstí dr. Edvarda Beneše, kde sídlila Česká spořitelna, „jak se každé ráno budete do svých kanceláří prodírat davy spoluobčanů, kteří zahltí centrum města po přestěhování našeho úřadu, jak se to nám a celému městu populisticky snaží nalhávat Ing. Bernfeldová“ (místostarostka za Ostravak).

„Při této příležitosti bych Vás chtěl požádat, abyste velmi bedlivě sledovali vývoj majetkových poměrů u této budovy a dalších nemovitostí v prozatímním vlastnictví našeho obvodu, zejména v oblasti tzv. zadního Přívozu.“

O co se jedná? - Připomeňme  následující skutečnosti: V roce 2012 pronajal  na 25 let (!) vlastník – Moravskoslezský kraj - budovu č. 918 na Palackého ulici v Přívoze pobočce  soukromé Vysoké školy Karla Engliše v Brně. „Chceme modernizovat a rekonstruovat bývalou budovu obchodní akademie v  Palackého ulici. Počítáme také s úpravami rozlehlé zahrady, ale také s tím, že protější komplex budov bude v krátké době opraven tak, aby mohl sloužit jako studentské koleje a ubytovací kapacity pro externí pedagogy. Počítáme i s menzou a sportovním areálem,“ uvedla tehdy rektorka Renáta Hótová na serveru Moravskoslezského kraje.

Ve stejné době se událo následující - citujeme z serveru Romea.cz: Semerák koupil jeden z domů na Palackého ulici, sousední dům pak koupil jeho podnikatelský kolega. „Šlo nám o to zajistit klidné prostředí a vyjít vstříc vedení soukromé Vysoké školy Karla Engliše, která naproti našim domům má své sídlo a od září zde začne výuku,“ potvrdil tuto informaci Semerák. Jinými slovy: radní a developer, majitel Slezských nemovitostí Lukáš Semerák podniká v Přívoze a své aktivity schovává za činnost ve prospěch vysokého školství.

Ve stejnou dobu vrcholí i aféra tzv. Přednádraží. Majitel domů Roztočil vodil tehdy za nos kdekoho, od České televize, přes radnici, neziskové organizace až po městskou a obvodní samosprávu. Ale na dvou webových stránkách zůstala následující slova: „Za nečinností města (odmítá opravit kanalizaci, pozn. red.) je zcela jistě podpora podnikatelských aktivit mimo jiné i radního Lukáše Semeráka, který měl o domy před nějakou dobou zájem. Odmítl jsem mu je ale prodat, tak to zkouší jinou cestou a určitě není jediný,“ dodal Roztočil.

Jakže to plánovala rektorka? Opravit budovu na Palackého ulici, protější domy využít na koleje a ubytování pro vyučující a dále chtěla menzu a sportovní areál. A Přednádraží je pokračováním Palackého ulice, asi tak 400 metrů.

O rok později jsme se mohli dozvědět následující:

Katastrofa a fiasko. Tak označují studenti i pedagogové situaci v ostravské pobočce soukromé Vysoké školy Karla Engliše (VŠKE), která se zde otevřela loni v září. Téměř stovka studentů si zaplatila školné ve výši 40 tisíc korun na celý studijní rok.  V únoru studenti dostali od vedení školy dopis, že se výuka v centru Ostravy v letním semestru ruší. Rektora ostravské pobočky VŠKE Renáta Hótová ve stejnou dobu z funkce odstoupila:„Vzdala jsem se funkcí, byla to katastrofa. Studentů je mi líto, ráda bych věc zachránila.“

Brnu  se nelíbí, že se to v Ostravě dobře rozjelo. Žárlí. Ještě bych školu nepohřbíval, věříme, že se situace vyřeší,“ řekl tehdy Právu radní centrálního obvodu Lukáš Semerák (Ostravak).

Možná, že se to tehdy dobře rozjelo, ale ještě v létě 2013 pobočka Vysoké školy Karla Engliše z Ostravy zmizela. Ale je červen 2014 a v Přívoze na Palackého ulici 918 má den otevřených dveří další vysoká škola. Tentokráte se jedná o školu zahraniční a její název je  Hornoslezská vysoká škola obchodní, Zahraniční fakulta v Ostravě.

 

A vraťme se k otevřenému dopisu referenta Svobody:

„Ty, kteří mají doma dospívající mládež, bych rád upozornil na vznik nové vysoké školy, která bude mít působiště na ul. Palackého a tedy v lokalitě, která patří k prioritním zájmům našeho vedení. Na tom by nebylo nic divného, kdyby to nebyla škola, kde se u ekonomických oborů nebude vyučovat  matematika. Možná se v příštím roce otevře na této prestižní škole  i lékařská fakulta, kde se nebude vyučovat anatomie, anebo stavební fakulta bez výuky statiky. Kdo ví. Nově vzniklé koleje pro studenty bude potřeba zaplnit.“ Zřejmě jde o domy naproti budovy školy, které koupili Semerák a jeho kolega…

„Modleme se,“ končí Svoboda, „aby voliči Moravské Ostravy a Přívozu procitli ze svých iluzí a blábolů, kterými byli krmeni časopisem Ostravak a zpravodajem Centrum“ a dodává, že dopis není určen asi pro 50 kamarádíčků, kteří byli dosazeni do pracovního poměru současným vedením radnice. Jestliže se autor nemýlí, pak během posledních čtyř let došlo na úřadě centrálního městského obvodu k výměně celé jedné čtvrtiny zaměstnanců!

 

P.S.: Pracovní  místo referenta Svobody  bylo zrušeno  od 1.8. 2014 pro nadbytečnost a byl s ním rozvázán pracovní poměr. Po dobu výpovědní lhůty (do 30. 9. 2014) mu bude z důvodu překážek na straně zaměstnavatele vyplácena náhrada platu ve výši průměrného výdělku. 

Text k obr.Dobrá adresa? - Během dvou let se v budově č. 918 na Palackého ulici v Přívoze vystřídaly dvě soukromé vysoké školy. Ta současná se jmenuje Hornoslezská vysoká škola obchodní a přichází z Polska.