Ostrava má smysl a věřím, že i dobrou budoucnost.

 

 

 

 

On-line rozhovor s čtenáři Deníku

Miroslav Svozil, kandidát na starostu Moravské Ostravy a Přívozu, odpovídal v ostravské redakci na dotazy čtenářů Moravskoslezského deníku.

Jako jedna vašich hlavních priorit je vytvoření nových pracovních míst v Ostravě. Jak to chcete zařídit z pozice lokálního politika? Ale konkrétně, prosím.

Nová místa v ostravském centrálním obvodě by měla vytvořit především firma Tieto, která má v současnosti cca 1200 zaměstnanců a předpokládá se, že se dostane na cílový stav 1800.  Dalšími projekty by měly být New Amsterodam Office s cca pěti sty pracovními místy, další hotel Campanile - 60 pracovních míst, Nordica 2.
Naší velkou snahou bude vyjednat pro Ostravu umístění centrální republikové instituce. Jako ideální se nám jeví Energetický regulační úřad. Naším zájmem dále bude v centrálním obvodě umisťovat firmy vyšlé z vědecko-technického parku, zejména z oblasti informačních a komunikačních technologií. Samozřejmě budeme podporovat živnostníky tím, že jim snížíme nájmy (naším cílem je snížit nájem živnostníkům o deset procent) a doufáme, že tím vytvoříme dominový efekt pro rozvoj živnostenského podnikání. Okamžitě zastavíme stávající úřední šikanování všech živnostníků.

Celoostravsky je nutné rozvíjet obě stávající průmyslové zóny - Mošnov a Hrabovou. Dále je nezbytné nastartovat zainvestování průmyslové zóny Hrušov. Málo se ví, že například v Hrabové v současnosti vzniklo vývojové centrum firmy Continental, které má zaměstnat až 250 výzkumně vývojových pracovníků.

Rekonstrukce prostoru před hlavním nádražím byla údajně předražená a vyšetřuje ji policie pro vyvádění peněz. Protože to začalo ještě, když jste byl starostou vy, chci se zeptat - z jakého rozpočtu to celé bylo placeno a co policie vyšetřila?

Projekt estetizace hlavního nádraží skutečně vznikl v roce 2010, kdy jsme na radnici byli my. V té době byla zpracována projektová dokumentace, došlo k schválení tohoto projektu radou města Ostravy a Regionální radou Moravskoslezského kraje, včetně rámcového financování cca 100 milionů korun. Realizace projektu měla kombinované financování - hlavní část fondy EU s podílem města Ostravy a městského obvodu. Je nutno poznamenat, že k realizaci tohoto projektu došlo až za vlády hnutí Ostravak. Došlo také k výrazné redukci celého projektu, byly vypuštěny Muzeum Camilla Sitteho a hodinová věž, a projekt byl realizován v omezené podobě. Ty takzvaně uspořené peníze Ostrava již nemohla využít a musely být zbytečně vráceny do Bruselu. Nemám žádné informace, že by tuto záležitost měla vyšetřovat policie. Pokud ano, pak by se musela ptát současného vedení radnice.

Můžete mi jako kandidát na starostu Moravské Ostravy a Přívozu říct, co bude s původním sídlem radnice a proč se radnice rozhodla přestěhovat na nové místo? A nebude se to celé po volbách stěhovat zase zpátky?

Radnice se rozhodně měsíc před volbami stěhovat nemusela. Určitě nové vedení obvodu mělo dostat šanci se domluvit s vedením města o zrušení nájmu, který obvod v Nové radnici donedávna, a to 22 let, nemusel platit. Je nutno zdůraznit, že obvod nezískal nové sídlo radnice, ale šel jen do pronájmu, do nepříliš vyhovujících prostor a zaplatí za to 30 milionů korun za dobu pěti let. Zastupitelstvo většinovým hlasováním schválilo předkupní právo ve výši 55 milionů na odkup této budovy, což se nám zdá příliš vysoká cena vzhledem ke stavu budovy. Obávám se, že návrat radnice obvodu do budovy Nové radnice v dohledné době nebude možný. Důvodem je chystaná integrace detašovaných pracovišť magistrátu na jedno místo.

Jak chcete řešit problém vylidněného centra díky Nové Karolině?

Za prvé bychom velice rádi posunuli k realizaci projekt Kampus Palace, kde by měly vzniknout koleje pro vysokoškolské studenty. Dokážeme si představit umístění nové budovy Moravskoslezské vědecké knihovny v centru města. Rádi bychom s využitím evropských fondů dostavěli ošklivé proluky v centru nájemními byty pro jednak mladé lidi a jednak pro seniory - centrum města oživí především noví obyvatelé. Určitě chceme podpořit živnostníky a další instituce i jednotlivé občany v jejich aktivitách v rámci kulturních, sportovních a jiných společenských akcí, které dokáží oživit a zpestřit dění ve městě.

Co říkáte na problém Ostravica-Textilia? Zbourat nebo rekonstruovat? Co plánujete s věžákem na Ostrčilově ulici?

Problém Ostravica Textilia vznikl tím, že rada městského obvodu nedala souhlas k umístění a realizace multifunkčního domu firmy Amadeus Real. V současnosti je situace patová, město se chce soudit s vlastníkem RME Czech. Myslím si, že obvod i město by mělo s novým majitelem urychleně jednat buď o záchraně budovy, a nebo jejím prodeji městu. V případě dohody si dokáži zde představit například projekt vědecké knihovny nebo jiné univerzitní instituce, který by zachránil to nejcennější z budovy Ostravica-Textilia a vyplnil by celé volné prostranství před hotelem Imperial.

Převod věžového domu do správy městského obvodu byl samozřejmě nešťastným krokem. V současnosti existuje kvalitní studie, která předpokládá záchranu tohoto domu a rekonstrukci na nájemní byty. Na to bychom hledali privátního investora.

Jak chcete zajistit pracovní místa a kvalitu bydlení mladým?

Našimi ústředními volebními tématy je zabránit odchodu schopných a mladých lidí z Ostravy, zajištění pracovních míst - to jsme popsali již v předcházející odpovědi a byla by to priorita minimálně na několik následujících volebních období. Také plánujeme výstavbu nájemních bytů v centru města a například i využití věžáku Ostrčilova. Chápeme, že k dobrému životu nestačí jenom práce, ale i kvalitní a cenově dostupné bydlení.

Čtyři roky jste byli v opozici, co vám nejvíce vadilo na vládnoucí koalici ČSSD a Ostravak?

To, co činila současná koalice, jde přesně proti našemu programu, o kterém mluvím v této diskuzi. Blokování a nezájem o vytváření nových pracovních míst, nezvládnutí problémů centra města - za všechny například Ostravica-Textilia, věžák Ostrčilova, nevyužité volné nebytové prostory, vylidňování centra. Toto vše navíc umocnil naprosto zbytečný rozkol s vedením města Ostravy, které má taky významný vliv na rozvoj centrálního obvodu.

Jako obyvatel části Moravská Ostrava a Přívoz nepozoruji žádné pozitivní změny za období vaší činnosti ve vedení města. Není to jen Ostravica. Co další vaše památníky - Jatka, dům hrůzy Tošenovského naproti DK, nevkusná Fukušima - jak se nazývá Forum, Černá brána a ta hrůza naproti. Jak chcete řešit problém parkování obyvatel centra?

Já sám jsem se stavem centra města nespokojen, nicméně musím konstatovat, že v době mého působení na městských radnicích v minulosti byly některé stěžejní projekty realizovány - obnovena stará radnice, Knihovna města Ostravy, rekonstruovaný kostel svatého Václava, projekt Nordica 2, Komenského sady, Husův sad, městské lázně, hlavní nádraží, projekt Tieto Tower a další. Za projekt Forum Nová Karolina nenesu žádnou zodpovědnost, ani za jatka. Ale souhlasím s vámi, že je v centru města potřeba udělat ještě mnoho práce. Umím si samozřejmě představit, pokud by nám například jatka patřila, jejich smysluplné využít pro potřeby občanů našeho města.

Parkování v centru města je složitý problém, který nemá jednoduché řešení. Pomoci by mohly například parkovací domy, které by nabídly parkování za přijatelnou cenu.

V centru města desítky prázdných výloh, prostor. Je nějaké řešení, aby podnikatelé dostali výhodnější podmínky než v nových obchodních centrech? Jsem skeptický, že by se tyto prostory uživily na úkor Nové Karolíny, Futura aj.

Jak už jsem odpovídal dříve, co se týká prostorů městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, my chceme nabídnout slevu na nájmu ve výši deset procent a slušné zacházení. Hodláme zahájit jednání s vlastníky klíčových nemovitostí v centru města s cílem spolupracovat na zdárné budoucnosti jejich domů.

Uvažujete o vybudování fan zóny při MS v hokeji 2015 v centru Ostravy, nebo pouze u ČEZ Arény Ostrava? 

Byla by to dobrá akce, kterou bych podpořil.

V několika městech ČR, například ve Frýdku-Místku, je veřejná doprava zadarmo. Myslíte si, že by to přilákalo více lidí do Ostravy – respektive do centra?

Je to velmi zajímavá myšlenka, která si zasluhuje mnohem hlubší debatu a analýzu. Bez ní bych se k tomuto nerad vyjadřoval.

Pokud vím, bydlel jste kdysi za řekou ve Slezské Ostravě. Bydlíte tam pořád? Pokud ano, proč tedy nekandidujete na starostu tam?

Adresa mého trvalého bydliště dle OP je v Moravské Ostravě.

Co říkáte na to, že starosta Havlíček přestoupil z ČSSD do Ostravaka?

To je jeho osobní záležitost, na to vám musí odpovědět on sám, co ho k tomu vedlo.

Rozhovor najdete také na www.msdenik.cz