Ostrava má smysl a věřím, že i dobrou budoucnost.

 

 

 

 

miroslav svozil ods ostrava volby 2014

Nepodařený prodej pohledávek

Opakované výběrové řízení na odkup pohledávek – dluhů občanů vůči obvodní radnici -   skončilo neúspěchem. Z desetimilionové nabídky se prodalo pouhých 50 tisíc korun. Je to již několikátý pokus současného vedení radnice, jak ji oddlužit, poté, co se s úspěchem nesetkal ani tzv. generální pardon, čili prominutí penále a  úroků z prodlení těm občanům, kteří uhradí jistinu dluhu.

Tuto informaci uvádíme jako objektivní fakt, zastupitelé za Občanskou demokratickou stranu jsou si vědomi, že některé dluhy jsou dlouhodobě obtížně vymáhatelné.

Rozdílný postoj zaujalo Hnutí Ostravak, když před čtyřmi lety nastoupilo na radnici městského obvodu. Radní Semerák tehdy bývalé vedení obvodu ostře napadl za to, že odpustilo svým vlastním dlužníkům přes padesát milionů korun a levně rozprodalo byty. „Zjednodušeně řečeno,“ napsal na  web  Semerák, „je každý občan žijící v Moravské Ostravě nebo v Přívoze po krocích ODS vedené panem  starostou Svozilem přibližně o jedenáct tisíc korun chudší“.

Pro přesnost: 50 milionů, které pan radní zmínil, nebyly přímé dluhy občanů vůči obvodu, ale pouze penále a úroky z prodlení. Tato pozitivní motivace byla nabídnuta občanům, pokud uhradili jistinu dluhu a vždy se jednalo o dlouhodobě obtížně vymahatelné pohledávky, u kterých byly vyčerpány všechny zákonné možnosti včetně exekuce (často i opakované).

Tato aktivita přinesla své ovoce. Získali jsme pro obvodní pokladnu od dlužníků peníze.

Co se stalo během uplynulého volebního období? Našli noví radní zázračný lék na likvidaci dluhů? Ani náhodou. Stále se uplatňuje generální pardon. Proč? Protože se nepodařilo prodat nevymahatelné pohledávky, a to opakovaně.

A ještě k  tvrzení, že radnice „levně rozprodala byty“. Radnice v období  2006-2010 nesměla prodávat byty pod zákonnou hranici, nikdy ji neporušila a ke konci volebního období se musela řídit „cenou v místě obvyklou“. Tak, jak se to děje i v současném volebním období.

Nebudeme populisticky vypočítávat, o kolik připravila současná radnice každého občana našeho obvodu. Prostě to, co s 11 tisíci Kč tvrdil radní Semerák, byla lež a my se k obdobným argumentům nesnížíme.