Ostrava má smysl a věřím, že i dobrou budoucnost.

 

 

 

 

Na zlepšení dopravy je dostatek financí!

Na zlepšení dopravy je dostatek financí!

Dopravní situace není v centru Ostravy dobrá, a to z několika důvodů. Patří mezi ně i existence rozsáhlé pěší zóny, která omezuje dostupnost pro ty, kteří do centra přijeli autem nebo hromadnou dopravou. Ulice v širším okolí pěší zóny se tak v pracovních  dnech  mění v jedno velké parkoviště pro ty, kteří do centra dojíždějí za zaměstnáním.

Je to výsledek dlouhodobého zdražování hromadné dopravy (cena jízdného je neúměrně vysoká) a zároveň snižování její kvality (kde jsou ty časy, kdy do centra bylo možné se dostat přímou linkou z každé části Ostravy bez přestupu.)

Co tedy doporučujeme:

  • Zvýšit zájem o MHD – snížit cenu jízdného v celé Ostravě (roční do 3 000 Kč, děti a senioři zdarma) a využít evropských fondů v letech 2014 až 2020 k výraznému rozšíření  kvalitní a ekologické dopravy (tramvaje, trolejbusy), která opět umožní přímou dostupnost centra pro všechny občany města.
  • Vrátit  dopravu trolejbusem  nebo tramvají  na Masarykovo náměstí!
  • Omezit plochu pěší zóny a umožnit časově omezené bezplatné parkování na většině parkovacích ploch v centrální části města (zdarma 60 minut parkování).

Prověřit dopravně inženýrskými studiemi následující:

  • Stavbu nového mostu pro pěší, cyklo a automobily, případně trolejbus ze Šalamouny na Novou Karolinu – prodloužená ulice Dr. Malého.
  • Zákaz nákladní dopravy po ulici Mariánskohorské v úseku od Místecké (přivaděč na dálnici) po Nádražní. Tento úsek využít pouze pro hromadnou dopravu a místní osobní dopravu.  Výrazně tak omezit bariéru mezi Přívozem, Moravskou Ostravou a oblasti Cihelní.
  • Propojení  ulice Poděbradovy a Jirské, dnes opomíjené části centra.
  • Spojení  ulice Gorkého a Hornopolní (prodloužení  dnešního nového mostu přes Místeckou na Cihelní  a do centra na Poděbradovu).

ODS připravila svou dopravní koncepci v letech 2006 – 2010. Vzhledem k tomu, že v letech 2014 a 2015 je dostatek financí z fondů EU včetně programu Doprava, prakticky každý kvalitní projekt má velkou šanci být i realizován.

Jakou dopravní koncepci připravilo vedení obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (= Ostravak) v letech 2010 až 2014? Žádnou!

 

Ing. Vladimír Návrat, dopravní specialista

na kandidátce ODS do Zastupitelstva města Ostravy je na 11. místě