Ostrava má smysl a věřím, že i dobrou budoucnost.

 

 

 

 

Komise čistoty a pořádku

Komise čistoty a pořádku

Komise čistoty a pořádku v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz má 7 členů, z toho jsou dva zastupitelé. Organizačně spadá pod odbor investic a místního hospodářství úřadu našeho  obvodu.

Kromě jediného stále omílaného tvrzení, že Stodolní ulice  je hanbou a ostudou Moravské Ostravy, jsem se nesetkala s žádným výstupem, který by ukázal, jak kvalitně komise pracuje.

Na webových stránkách Čistota a pořádek se na mne usmívá pan starosta, který již v minulém volebním období měl místní hospodářství na starosti a se kterým jsem se snažila mnoho věcí konzultovat, ať už šlo o černý výlep, parkování, zeleň a ořezy stromů, průjezd aut pěší zónou, rozbitá dlažba, lavičky u zastávek, nepořádek před soukromými objekty apod. Často jsem si vyslechla, že něco nejde, bude později nebo je to zbytečné.

Webové stránky jsou uzpůsobeny tak, že ve chvíli, kdy dojde k vyřízení žádosti, modrá stránka se zazelená. Teda zelených je tam spousta, ale věci často vyřešeny nejsou.

Např. je-li na pozemku soukromé firmy nepořádek, plno papírů, PET lahví aj., webové stránky nás upozorní, že nejde o majetek MOaP, ale soukromý -  a úkol je tím vyřízen! Že platí zákon o obcích § 58, podle kterého může obec uložit pokutu za znečištění sice soukromého pozemku, ale nacházejícího se v katastru obce, to už nikdo neřeší včetně komise pořádku a čistoty.

Občana přece nezajímá, kdo je majitelem pozemku, toho zajímá, proč je na mnoha místech našeho obvodu smetiště!

I na odstranění černých výlepů existuje poměrně jednoduché řešení: úklidové čety mohou při své každodenní pochůzce strhávat plakáty z míst, kam nepatří. Věřte, že za krátkou dobu se nebude „lepičům“ jejich činnost vyplácet. Samozřejmě by to musel někdo kontrolovat!

 

                                                                Mgr. Sylvie Tobiczyková, středoškolská pedagožka 

                               členka zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

                                                           na kandidátce ODS do říjnových voleb je na 5. místě


Text k obr.Tohle smetiště  budou míjet děti cestou do nové Walfdorské školy v Přívoze. Radniční  web o něm neví.