Ostrava má smysl a věřím, že i dobrou budoucnost.

 

 

 

 

Jak využít evropské fondy v obvodu?

V minulém programovacím období i městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz dokázal využít při financování některých projektů evropské fondy – stačí zmínit Integrovaný plán rozvoje města (IPRM), ze kterého byly financovány projekty Humanizace řeky Ostravice a Revitalizace Komenského sadů. Z evropských fondů byl rovněž financován projekt Estetizace hlavního nádraží, očekáváme také financování projektu Bezbariérové hlavní nádraží.Čeká nás nové programovací období evropských fondů – období let 2014-2020.Město Ostrava má šanci získat až 13 miliard Kč, a to v rámci projektů ITI.

Tři strategické cíle ITI pro Ostravskou aglomeraci jsou:

-         Atraktivní místo pro život, práci a podnikání

-         Kvalitní pracovní síla

-         Rostoucí ekonomika

Ptáme se: lze z těchto zdrojů financovat i obnovu centra Ostravy jako atraktivního místa pro život? Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v centru? Výzkumné centrum pro energetiku? Bydlení pro mladé? Studentský kampus z Hotelu Palace?

Zatím nevíme, od vedení centrálního městského obvodu nemáme jedinou informaci.

Vedení obvodu musí mít však kvalitní vizi. Projekt sáčků na psí exkrementy, který byl jakousi vlajkovou lodí hnutí Ostravak, lze chápat jako přínos pro rozvoj města pouze jako hodně špatný vtip. Ničeho jiného, smysluplného, jsme se však nedočkali… 

 

Ing. Karel Baďura, ekonom
člen zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
na kandidátce ODS do říjnových voleb je na 7. místě